Możesz dokonać płatności całości z góry lub zapłacić w dwóch ratach:

  • 10% zaliczka po określeniu zakresu projektu
  • 90% płatności po uzupełnieniu materiałów w aplikacji i pozytywnej weryfikacji koordynatora, przed rozpoczęciem projektu 


Przy projektach o wysokiej wartości (kilku lub kilkunastu tysięcy złotych) możliwe jest rozłożenie płatności na raty zgodnie z postępem prac. 
System ratalny można ustalić korespondencyjnie na adres: biuro@projektownia.online

Aby rozpocząć projekt konieczne jest: 

  • Wypełnienie informacji odnośnie projektu 
  • Przesłanie inwentaryzacji

W przypadku braków koordynator poprosi o ich uzupełnienie.
Jeśli z jakiejś przyczyny klient nie będzie mógł uzupełnić materiałów zaliczka zostanie zwrócona. 

Po opłacaniu zaliczki klient ma pewność rezerwacji ceny na poziomie ustalonym w chwili opłacenia zaliczki.
Rezerwacja ważna jest przez 3 miesiące. 

Tak, 

Można w późniejszym czasie zamówić dodatkowy projekt lub projekty techniczne u tego samego projektanta. 

Należy przy tym pamiętać że czas realizacji całości będzie dłuższy z uwagi fakt że projektant może nie być od razu dostępny przez co praca zostanie zakolejkowana i rozpoczęta w najbliższym dostępnym terminie.